Важна информация за собствениците на домашно куче

Община Пловдив припомня, че собствениците на домашни кучета трябва да заплатят годишната такса от 30 лева до 31 март.

Регистрацията, ако вече не е направена, се извършва в администрацията на района по местоживеене.

Гражданите трябва да носят своите документи за самоличност и редовно заверен ветеринарномедицински паспорт с отразени в него идентификация /маркировка/ на животното и задължителните ветеринарномедицински манипулации за периода.

Изискването е по Закона за местни данъци и такси. От заплащане на годишна такса са освободени собственици на кастрирани кучета и кучетата на хора с увреждания.

Подобни статии

Top