Важни срокове за избирателите преди парламентарния вот

Във връзка с произвеждането на изборите за Народно събрание на 04.04.2021 г., Община Пловдив уведомява избирателите за следните важни срокове:

В срок до 20.03.2021 г. избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в съответното изборно помещение и желаят да гласуват в подвижна избирателна кутия, могат да заявят желанието си в писмена форма, чрез заявление до районната администрация, подписано саморъчно и подадено чрез писмо, факс или на електронна поща grao@plovdiv.bg, като приложат и копие на документ от ТЕЛК (НЕЛК) – (чл.37, ал.1 от Изборния кодекс).

В срок до 20.03.2021 г. (чл. 34, ал. 3 от Изборния кодекс), кандидатите за народни представители за Народно събрание, членовете на Централната избирателна комисия, членовете на районната избирателна комисия и наблюдателите могат да подадат заявления до районната администрация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място.

Избирател, чийто настоящ адрес е в град Пловдив, а постоянният адрес е в друго населено място, може да подаде заявление за гласуване по настоящ адрес (чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс) в срок до 20.03.2021 г. в районната администрация по настоящия му адрес.

Всеки избирател, в срок до 27.03.2021 г., може да подаде до кмета на общината или кмета на района заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци (чл. 43, ал. 2 от Изборния кодекс).

Заявления могат да бъдат подавани и чрез разработените от Държавната агенция „Електронно управление“ електронни услуги, както следва:

910001 Вписване в избирателния списък по настоящ адрес

910002 Гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) – вписване в избирателните списъци

910003 Вписване в избирателния списък в изборите за народни представители (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от ИК)

910004 Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите- 4 април 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от ИК)

910005 Изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК)

910006 Издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

910007 Образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация

Електронните услуги, във връзка с произвеждането на предстоящите избори, са достъпни и чрез интернет страницата на Община Пловдив www.plovdiv.bg/ категория ИЗБОРИ 2021 НС.

Подобни статии

Top