Важно известие за потребителите на Овергаз

Дружеството изпраща изравнителни протоколи и кредитно известие с фактурите за юли 2020

Овергаз ще върне на клиентите си до стотинка цялата сума, която ще получи от Булгаргаз за намалената регулирана цена на синьото гориво, съобщиха от дружеството. Компанията ще спази стриктно приетия за целта Закон за допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 38 от 2020 г., в сила от 24.04.2020 г.), с който се повелява връщането на пари със задна дата след споразумение на Европейската комисия с Газпром за намаление цените на руското синьо гориво, а българското правителство, на свой ред след преговори, получи от Москва 150 милиона лева за оскъпените доставки от август 2019 до март 2020 година.

Настоящите клиенти на Овергаз Мрежи, както и на другите газоразпределителни компании, ще бъдат компенсирани чрез приспадане на сумите от текущи или бъдещи задължения.

Потребителите, чиито партиди вече не са активни – прехвърлени са на друго лице или това е резултат на прекратен договор, ще получат парите си по банков път, обясняват от Овергаз. Всеки клиент ще получи изравнителен протокол и кредитно известие с фактурите за юли 2020.

Подобни статии

Top