Важно: Социално подпомагане в Пловдив вече приема документи за 375 лв. еднократна помощ

Средствата се отпускат във връзка с извънредното положение. Вижте условията и реда на подаване

Документите, необходими за получаване на еднократната помощ във връзка с извънредното положение вече могат да се подават, съобщиха от Дирекция „Социална подпомагане“ в Пловдив. Директорът й Надя Танева пояснява, че за допълнителна информация гражданите могат да се обръщат на следните телефони:

ДСП – Пловдив: 032/ 63 44 95

Район „Тракия”: 032/28 00 32

Район „Южен”: 032/20 50 08

Район „Северен”: 032/94 00 51

Рахон Централно-Западен: 032/64 34 83

Район „Източен”: 032/28 00 19.

Размер на еднократната помощ е 375 лева, тя се отпуска по реда на чл.16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане в подкрепа на работещите майки и баща, които гледат децата си до 12-годишна възраст и в момента нямат възможност да получават други средства и към настоящия момент са в неплатен отпуск. Целеви групи са: 1: Семейства или родител, който отглежда сам дете, които към настоящия момент намят право на платен отпуск или то вече е реализирано и ползват неплатен отпуск от минимум общо 20 работни дни. 2: Доброволни приемни семейства и семейства на близки и роднини, при които е настанено дете по реда на Закона за закрила на детето които към настоящия момент нямят право на платен отпуск или то вече е реализирано и ползват неплатен отпуск от минимум общо 20 работни дни.

1 2 3

Подобни статии

Top