Важно за опазването на недвижимите културни ценности!

От отдел „Култура“ на Община Пловдив съобщават

Министерството на културата започва набирането на кандидатури за целева финансова подкрепа за извършване на специализирани консервационни и реставрационни дейности по  недвижими културни ценности за 2020 година, съобщават от отдел „Култура“ на Община Пловдив.

Началната дата за подаване на заявления е 17 февруари, а крайният срок е 17 март. Заявленията се адресират до Дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства“ и се подават на хартиен и електронен носител в деловодството на МК.

Право на финансова подкрепа имат собственици или ведомства и организации с предоставено право на управление на недвижими културни ценности; национални, регионални и общински музеи; общини, на чиято територия е разположена недвижимата културна ценност; научни институти, извършващи специализирани инструментални изследвания, свързани с опазването на недвижими културни ценности; второстепенни разпоредители с бюджет към Министерството на културата.

С пълния текст на правилата за избор на обекти и условията за финансиране желаещите да кандидатстват могат да се запознаят на сайта на културното министерство.

Подобни статии

Top