Важно за пловдивските родители! Промениха срока за прием на деца

Поради обявеното извънредно положение, свързано с разпространението на COVID-19

Поради обявеното извънредно положение, свързано с разпространението на COVID-19 и преустановяването на посещенията на децата в детските ясли и детски градини в срок до 29 март, срокът за записване на класираните на 17 март деца е променен от 23 март на 10 април 2020 година. Родителите на класираните деца получиха тази информация на електронната си поща заедно със съобщението, че детето им е класирано.

В тази връзка се препоръчва на родителите на класираните днес  деца преди да подадат изискваните документи за записване да се свържат с представители на детската градина/детската ясла, в която е класирано детето им, за уточняване начина на записване.

Предвидена е и отмяна на класирането на 2 април като следващото ще бъде проведено на 23 април. За всяка промяна родителите ще бъдат информирани чрез интернет страницата на електронната система за прием на адрес dz-priem.plovdiv.bg.

Снимка: Община Пловдив

Подобни статии

Top