Важно за приема на първокласниците в Пловдив!

Утвърден е графикът за прием в първи клас за учебната 2020/2021 година. Вижте подробностите

Ясни са сроковете за класиране и записване на децата, които подлежат на задължителен прием в първи клас през учебната 2020/2021 година, съобщиха от Община Пловдив.

Първото класиране ще се проведе на 3 юни. Свободните места за него ще бъдат публикувани в електронната система от училищата в срок до 27 април. Предвижда се след тази дата да започне подаване онлайн на заявления за участие в него чрез електронната система. Моментът на подаване на заявлението няма да има никаква тежест при класиранията. Важно е да бъде спазен само крайният срок.

За първото класиране родителите следва да подадат заявления онлайн до 1 юни.

Ако нямат достъп до интернет и се затрудняват с въвеждането на заявление, могат да подадат на хартиен носител своите заявления (по образец) за кандидатстване в срок до 29 май в училището, което им е първо желание. Двата варианта са равностойни, но при подаването на заявления по интернет родителите ще имат достъп до повече информация (в това число и до резултатите от класиранията) и възможността за промяна в желанията ще е по-лесна.

Много важно изискване е подаването само на едно заявление (по интернет или на хартиен носител). Системата няма да позволи въвеждане на второ заявление за едно дете.

Предвидени са още две класирания – второто ще на 17 юни, а третото – на 30 юни. За всички важни срокове за тези класирания родителите ще могат да се запознаят от сайта на електронната система. След третото класиране родителите на незаписаните деца ще подават заявления за записване в училищата, в които има останали свободни места.

Утвърденият График на дейностите за 2020 година е публикуван на интернет страницата на системата в раздел „Нормативни документи“. Той съдържа всички срокове, свързани с обявяването на свободните места, участието в предвидените три класирания и записването на бъдещите ученици в първи клас.

Подобни статии

Top