Важно за родителите: Ето как да получат компенсация, че детето им не е прието в градина

Вижте как ще се прилага в Пловдив новата Наредба за компенсиране на родителите, чиито деца не са приети в училище или детска градина поради липса на места

Община Пловдив оповести как ще бъдат компенсирани разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в детска градина или училище, поради липса на свободни места.

На сайта на Община Пловдив в раздел „Образование“ е публикувана подробна информация относно прилагането на новата Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места.

От публикуваната актуална информация родителите могат да се запознаят с начина и сроковете за кандидатстване, условията, на които следва да отговарят кандидатстващите за помощта, както и документите, които трябва да бъдат приложени.

За улеснение на родителите на интернет страницата на Община Пловдив може да бъде намерен и макет на заявлението, с което родителите могат да кандидатстват за компенсиране на разходите за настоящата учебна година. Срокът е до 30.04.2021 г.

Подобни статии

Top