Важно за желаещите да гледат зарята на 6 септември от площад "Съединение" - DC news

Важно за желаещите да гледат зарята на 6 септември от площад „Съединение“

Мерките за сигурност и безопасност ще са засилени!

Във връзка с честванията на 6 септември – Съединението на България и Празника на Пловдив, гражданите, които желаят да наблюдават тържествената заря-проверка от 20,30 часа на пл. „Съединение“, ще имат достъп до зоната на мероприятието след 18,30 часа през три контролно – пропускателни пункта:

един на бул. „6-ти септември“ и ул. „Димитър Цончев“ (при сградата на Прокуратурата); втори КПП при бул. „6-ти септември“ и ул. „Св. Климент“ (при подлеза) и трети КПП – при бул. „6-ти септември“ и ул. „Петко Каравелов“ (до ДЗИ-Пловдив).

Служителите на НСО ще извършват проверки за предмети и вещества. Гражданите ще бъдат проверявани с детектори за метал и скенери за наличие на огнестрелни и хладни оръжия, остри предмети, експлозиви и леснозапалими вещества, източници на йонизиращи лъчения, фойерверки и други пиротехнически изделия. Тези, които носят обемисти багажи, няма да бъдат допускани до мероприятието. Достъпът на лица във видимо неадекватно състояние също ще бъде ограничаван.

Съгласно чл. 6., ал. 1 от Закона за събранията, митингите и манифестациите, в същите не могат да участват граждани, които носят оръжие или други специално предназначени или приспособени предмети, които може да се използват против живота и здравето на хората или за причиняване на материални щети.

Със заповед на кмета на Пловдив Здравко Димитров за времето от 16,00 ч. до 22,00 часа на 6 септември се забранява използването на безпилотни летателни апарати (дронове) в зоната на мероприятието, за да бъдат ограничени рисковете от нежелани инциденти за присъстващите граждани и официалните лица.

Подобни статии

Top