„Възраждане“ на протест пред община Асеновград заради кариерата край Горнослав - DC news

„Възраждане“ на протест пред община Асеновград заради кариерата край Горнослав

Протестът ще е днес следобед

Протест, организиран от „Възраждане“ ще се проведе днес от 15:30 ч. пред Община Асеновград.

Поводът за протеста е намерението на общината да даде на концесия местността  „Делчевото-2”, която се намира между три родопски села – Червен, Горнослав и Добростан, за изграждане на кариера за добиване на камък и баластра.

„През изминалата седмица „Възраждане“ алармира, че местността е в границите на защитени зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000: „Родопи Средни” и „Добростан” и буферната зона на биосферен парк „Червената стена”, който през 2017 година става част от световната мрежа на биосферни паркове към ЮНЕСКО, в който има десетки видове защитени птици, диви животни и растения, много от тях вписани като застрашени от изчезване видове в Червената книга на България.

Проектът  ще нанесе необратими щети върху околната среда и качеството на живот в района, където на няколко километра от домовете на стотици български граждани ще се чува звук от взривове, хидравлични чукове, силен шум и др.

Със своите решения институциите дават зелена светлина за проекта, като дори  РИОСВ-Пловдив още през 2016 година  с решение (№ ПВ-37-ПР/2016) на регионалната инспекция  определя  да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда, тъй като изграждането на кариера „няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.”

По този повод „Възраждане“ вече изпрати запитване до  РИОСВ-Пловдив, на което очаква отговор. Представители на политическата организация се срещнаха с живущите, които имат нужда от помощ за предотвратяването на намеренията на местните власти.

РИОСВ-Пловдив: „Запрянови-03″с три инвестиционни предложения за ОВОС за кариери край Горнослав

Освен това местността ще бъде дадена на концесия за 35 години, като концесионният договор трябва да се сключи в рамките на 6 месеца от влизане в сила на решението. Това ще ощети финансово общината и държавата, тъй като очакваните концесионни плащания за целия период на договора са около 700 хил. лв., т.е. едва по 20 хиляди лева годишно, или по-малко от 55 лв. на ден.

Очевидно е, че става въпрос за сделка, която ще нанесе огромни щети. Поради това „Възраждане“ призовава всички живущи в района и всички, които са против проекта да се присъединят към протеста, за да покажем заедно на местните власти, че се противопоставяме на намеренията им“, съобщават от пресцентъра на партията.

Припомняме, че вчера близо 500 души от селата Червен, Горнослав, Долнослав, Орешец и Добростан затвориха пътя Асеновград-Кърджали.

Близо 500 души затвориха пътя Асеновград-Кърджали заради новата кариера за мрамор край Червен

Снимка: Община Струмяни

Подобни статии

Top