Възстановяват бившия дом за сираци „Рада Киркович“

Общината възстановява сградата на бившия дом за сираци „Рада Киркович“,

съобщи ресорният зам.-кмет Георги Титюков. Администрацията е спечелила проект по Оперативна програма „Региони в растеж“ за нови 3 социални услуги в старинната сграда, която опустя, след като децата от дома бяха разхвърляни по центровете за настаняване от семеен тип.

„Планираме на това място – в сградата и двора, да има 7 нови услуги по ОПРР“, посочи Титюков. Три от тях ще разкрие самата община. Това ще бъдат два дневни центъра – за деца с увреждания и за деца с множествени увреждания, както и един Център за обществена подкрепа. Така ще се спази волята на дарителя – графиня Олга Скобелева, която някога е дала 20 хиляди златни рубли за разкриването на сирашкия приют.

Със средствата, за които общинската администрация е кандидатствала, ще бъде възстановена старинната сграда и в нея ще  бъдат преместен също Центърът за социална интеграция на деца аутисти, който в момента се намира в ДКЦ VІ на ул. „Любен Каравелов“. Ще бъде направен ремонт на покрива и ще се възстанови изцяло фасадата. Вътре помещенията също имат нужда от ремонт. Около 900 хил. лв. ще струват строителните дейности.

Проектът е подаден в МТСП няколко дни преди крайния срок – 3 август, като общината е кандидатствала за общо 2 млн. 391 хил. лв. Парите са за всички седем нови услуги, като в тях влизат инженеринга и авторският надзор. Общината чака всеки момент одобрение от министерството, като тези дни служители от управляващия орган са направили оглед на място.

Очаква се също одобрение от НИНКН за ремонтните дейности, тъй като сградата е паметник на културата.  След ремонта тя ще приюти също няколко неправителствени организации, сред които НАРД. Решение за това взе Общинският съвет на последната си сесия. В момента там се помещават и още два центъра, както и наблюдаваното жилище.

Подобни статии

Top