Вдигат цените на услугите на общинските предприятия

Въпреки предлаганото увеличение, стойността им остава достъпна и много по-ниска от тези на свободния пазар, заяви зам.-кметът Величко Родопски

„Цените на услугите на всички общински предприятия се нуждаят от сериозна актуализация, тъй като не са променяни от 2013 г.  За тази цел администрацията подготви мотивирано предложение за промени в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив, което от днес е публикувано за обществена консултация на официалния сайт на общината за становища и предложения от заинтересованите лица“. –  Това съобщи зам.-кметът по финанси и стопанска дейност Величко Родопски и подчерта, че актуализацията на нормативния документ цели обновяване и разширяване обхвата на услуги, предлагани от общинските предприятия, както и повишаване на тяхната конкурентоспособност.

Новите цени са формирани след направени маркетингови проучвания на пазара сред фирми, които предлагат същия вид услуги и анализ, изготвен в съответствие с доклади от всички общински предприятия.

„Анализът показва, че през последните 10 години сериозно са се повишили цените на консумативите, необходими за дейността на всяко едно предприятие. Увеличение се регистрира при цените на горивата, смазочните масла и електроенергията.  Ръст бележи и минималната работна заплата за страната. Всички тези фактори водят и до увеличение себестойността на предоставените услуги“, коментира още Величко Родопски.

Той подчерта, че чрез общинските предприятия Община Пловдив предоставя на гражданите, бизнеса и посетителите на града различни по своето естество права и услуги, без те да имат задължението за ползването им. Целта на предлаганите промени е осъвременяване на цените на действащите услуги, въвеждането на нови, които се налагат във връзка с обновяване и обогатяване на функционалните възможности на общинските звена. Въпреки предлаганото известно увеличение на цените на някои услуги, те остават много по-ниски от тези на свободния пазар и достъпни за широк кръг потребители.

В проекта се предлагат нови услуги и отпадат тези, към които няма интерес.

Предвид търсенето и предлагането на услуги на свободния пазар, конкурентост и цени в частния сектор,  както и наложилото се масово разширяване на видовете дезинфекции срещу COVID19, ОП „Дезинфекционна станция“ добавя нови услуги по договор. Предлага се обработка на нов диапазон от 1-50 кв. м. – дератизация и дезинсекция, „Дезинфекция на МПС“. Отпадат дезинсекциите срещу бълхи и хлебарки и други насекоми, със съответни квадратури 01-50 дка и 50-100, 200-500 и над 1000 декара, поради липса на търсене. Извършва се ново групиране в площите и определяне на съответната цена.

Въвежда се вегетационно третиране по декоративни дървета с височина до 7 метра – цена 10 лв., а за над 7 метра цената остава същата – 15 лева. Тази услуга ще може да се и поддръжка на зелените площи в жилищни комплекси, прилежащите зелени пространства на предприятия и частни дворове.

ОП „Радостни обреди“ предлага нови цени за организиране на сватбения ритуал, завишени средно с 15%, както и намаление с 50% на цената за организиране на сватбен ритуал по местоживеене на хора с увреждания и лежащо болни от 48.00 лв. на 24.00 лв.

Изменение има и в цените предлагани от ОП „Чистота“ като се разширява кръгът на възможностите общинското предприятие да предоставя услугите извън границите на община Пловдив; въвежда се нова услуга „Почистване на фасади с пясъкоструй“.

И в номенклатурата на услугите, предлагани от ОП „Траурна дейност“ се разширява обхватът на предлаганите услуги, като част от тях могат да бъдат заявени по имейл и заплатени по банков път.

Актуализирани са ценоразписите на ОП „Многофункционална зала“ и ОП „Младежки център Пловдив“.

ОП „Организация и контрол на транспорта“ предлага извършване на бърза услуга (за срок 24 часа) за издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници и съпътстващите удостоверението услуги като цената е 80 лв., а за срок от 14 дни се намалява на 60 лв. като преди това тя е била 80 лв.

Предлага се оптимизиране и подобряване на услугите, предоставяни от Общински институт „Старинен Пловдив“ и Регионален природонаучен музей – Пловдив във връзка с предоставяне за управление и стопанисване на Института на самостоятелен обект в сграда, находяща се на ул. „Княз Александър I“ № 11 – източен сектор на Римски стадион, респективно – разширение на съществуващите Морски аквариум и зала „Тропик“ – за музея.

С приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив ще се реализира идеята за актуализация и ще се даде възможност на предприятията да бъдат конкурентноспособни. В същото време те ще имат възможност да осигуряват и приходи в бюджета на община Пловдив. Важно е да се отбележи, че така предложените, въпреки увеличението, цените остават сравнително най-ниски на пазара на предлагането на тези услуги. Това определя и ефективното въвеждане на режима на представяне на Услуги от общи икономически интерес /УОИИ/ от общинските предприятия, каквото е изискването на Решение на ЕК 2021/21/ЕС  в административната практика на местните органи.

Проектът на наредбата може да видите в раздел Нормативни документи, проекти, на сайта на Община Пловдив.

Подобни статии

Top