Вече можете да подадете данъчната си декларация в НАП

Декларацията може да се подаде и по електронен път

От днес – 10 януари, стартира подаването на годишни данъчни декларации/ГДД/ от физически лица. Поради промени в законодателството от 2019 г., декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ за деклариране на доходи получени през 2018 г. от физически лица, включително и еднолични търговци, се подава в срок от 10 януари до 30 април 2019 г.

Декларацията може да се подаде по електронен път с персонален идентификационен код /ПИК/ или с електронен подпис, чрез лицензиран пощенски оператор, или на хартиен носител в офиса на ТД на НАП Пловдив на ул. „Скопие“ 106.

Лицата, които подадат ГДД по електронен път до 31 януари 2019 г., могат да ползват отстъпка 5 на сто от данъка за довнасяне по ГДД, но не повече от 500 лева при условие, че нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на декларацията и данъкът за довнасяне е внесен в срок до 31 януари.

От НАП Пловдив съветват лицата, преди да подадат годишната данъчна декларация, да направят справка с ПИК за наличието на задължения по данъчно-осигурителната си сметка, с цел  да установят имат ли право да ползват отстъпката.

Подобни статии

Top