Вековна сграда в Асеновград става музей и художествена галерия

Сградата на Караалановото училище в Асеновград ще бъде превърната в музей на класното училище.

Идеята е там да бъде пресъздадена класна стая от средата на XIX в., в която посетителите се пренасят във времето и откриват методите на преподаване тогава. Ще бъдат обособени помещения, в които ще има подредени вещи,  документи и учебни пособия. Отделно се предвижда да бъде организирана и  градска галерия, където местни творци ще могат да подреждат своите картини, скулптури и пластики.

Старата къща  е с възрожденска архитектура и е обявена за културен паметник от местно значение. Сградата обаче е в предаварийно състояние, затова община Асеновград търси спешно пари от държавата за реставрацията й. Покривът на къщата е почти разрушен, а сградата е критично напукана.

„Караалановото училище е недвижима културна ценност. Общината ще кандидатства с проект пред Министерството на културата за финансиране на ремонта на сградата“, обясни инж. Стоян Димитров, заместник-кмет по строителството в Асеновград.

Общината има готов проект, който вече е съгласуван с Националния институт за недвижимо културно наследство. Той предвижда консервационно – реставрационни дейности на цялата сграда, като се запазва автентичния и вид. Проектът налага конструктивно укрепване на сградата, подмяна и възстановяване на амортизираните елементи – подова и покривна конструкция, компрометирани тухлени зидове и паянтови стени, смяна на дограмата, сградната инсталация, както и естетизирането на фасадата и поставяне на  художествено – фасадно осветление.

Докладната записка за исканата целева финансова помощ е депозирана за разглеждане пред местния парламент, който ще заседава  следващият четвъртък.

 

 

Подобни статии

Top