Видео-жестов превод е най-новата услуга за граждани - DC news

Видео-жестов превод е най-новата услуга за граждани

Видео-жестов превод е най-новата услуга за граждани, която Община Пловдив стартира от 18-и септември

Тя е предназначена за хора с увреден слух, а за осигуряване на доброто ú качество в деловодството на пл. „Стефан Стамболов“ има специален таблет, чрез който служителите на администрацията се свързват с оператор, който да проведе видеоразговора.

Целта е гражданите с увреден слух да имат по-добър достъп до услугите и информацията, която общината им предоставя. Вече е поставен и специален стикер на гишето, който информира за наличието на услугата  „онлайн жестов превод“.

Въвеждането ú е един от начините Община Пловдив реално да помогне на глухите хора да живеят самостоятелно и да участват пълноценно във всички аспекти на живота чрез подобряване на достъпността на средата.

Видео-жестовият превод се осъществява в реално време посредством интернет връзка, а комуникацията е тристранна между лицензиран преводач на фондация  „Заслушай се“, служители на Община Пловдив и гражданите. Личните данни и конфиденциалната информация, която се предава по време на разговора, са защитени в съответствие със законодателните норми.

1 2

Подобни статии

Top