Вицепремиерът Борислав Сандов открива компостираща инсталация в Карлово - DC news

Вицепремиерът Борислав Сандов открива компостираща инсталация в Карлово

Церемонията ще се състои от 11:00 часа в землището на гр. Карлово, местност „Стара река“

Вицепремиерът и министър на околната среда и водите Борислав Сандов ще присъства на откриването на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци в Карлово.

Церемонията ще се състои от 11:00 часа в землището на гр. Карлово, местност „Стара река“.

Инсталацията е изградена по проект BG16M1OP002-2.005-0001-C04 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци за нуждите на Община Карлово“.

Преди официалната церемония ще се състои заключителна пресконференция за представяне резултатите от изпълнението на проекта в община Карлово.

Проект: BG16M1OP002-2.005-0001-C04 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци за нуждите на Община Карлово“ се изпълнява по Договор за безвъзмездна финансова помощ № Д-34-77 / 29.11.2018 г., финансиран по процедура BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“, по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г.

Снимка: ПБ Новинар

Подобни статии

Top