Вицепрезидентът: Образованието зад граница е най-добрата политика с българските общности, но не е достатъчна

Според вицепрезидента държавата трябва да е по-активна при намирането на подходящи помещения за уроците на неделните училища. Илияна Йотова предложи създаването на специален фонд за тези школа, който да позволява и регламентира частно финансиране, при ясно и прозрачно изразходване на средствата. Този фонд може да бъде част от общ фонд за подпомагане на българските общности зад граница.

Трябва целенасочена и упорита национална политика за връщането на позициите на българистиката във водещи световни университети, убедена е Илияна Йотова. Вицепрезидентът подчерта, че се формират лекторати по македонски език там, където са изгубени лекторатите по български език.

„Заедно с Пловдивския университет и нашите лектори в европейски университети организираме специална програма за стимулиране на млади българисти, които превръщат интереса към българската цивилизация в своя професия“, изтъкна вицепрезидентът Йотова.

Илияна Йотова акцентира и върху друга тревожна тенденция, която българската държава трябва с упоритост и постоянство да спре – в различни държави в историята на Кирило-Методиевото дело не се споменава нищо за България, книжовните школи, кирилицата.

Вицепрезидентът представи идеята за създаване на Български културен институт, който ще направи още по-успешна дейността на българските училища в чужбина. „Оптимист съм, че ще срещна разбиране в законодателната и изпълнителната власт, разговорите дотук го показват“, посочи Илияна Йотова.

Вицепрезидентът съобщи пред над 120-те участници в конференцията, че с президента Румен Радев планират национален форум за българите в чужбина, посветен на националното ни единение.

Предложенията на Илияна Йотова срещнаха широко одобрение сред присъстващите. Ръководството на Асоциацията на българските училища в чужбина благодари на вицепрезидента Йотова за активната й дейност и подкрепа.

1 2 3

Подобни статии

Top