Вижте график с изнесените приемни на на пловдивския омбудсман

Oмбудсманът на Пловдив Борислав Стаматов продължава срещите си с  граждани в изнесени приемни по районните кметства.

Ето и графика на изнесените приемни през месец юни:

Пловдивският омбудсман често в ролята на арменски поп

Район „Централен“ – 01.06.2018 г. – от 11:00 до 12:00 часа.

Район „Северен“     – 04.06.2018 г. – от 13:00 до 14:00 часа.

Район „Южен“         – 05.06.2018 г. – от 13:00 до 14:00 часа.

Район „Тракия“       – 06.06.2018 г. – от 10:00 до 11:00 часа.

Район „Западен“     – 07.06.2018 г. – от 16:00 до 18:30 часа.

Район „Източен“      – 27.06.2018 г. – от 10:30 до 11:30 часа.

Необходимо е гражданите да се запишат предварително в районните кметства!

Омбудсманът е застъпник за правата на хората и пазител на обществения интерес. Той е висш и независим конституционен орган. Общественият посредник е независим в своята дейност и се подчинява само на Конституцията, законите и международните договори, ратифицирани и влезли в сила за Република България.

Подобни статии

Top