Вижте как и кога можете да запишете детето си на ясла или детска градина!

Утвърден e График на предвидените класирания за прием през 2019 година

Утвърденият График на предвидените класирания за прием през 2019 г. вече е публикуван на страницата на системата за прием dz-priem.plovdiv.bg в сектор „Нормативни документи“ (График на дейностите за 2019 календарна година, съгласно Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли и детски градини на територията на община Пловдив.). От него родителите могат да се запознаят както с датите и сроковете за предстоящите класирания, така и с условията за постъпването на класираните деца и друга важна информация.

Първото текущо класиране за 2019 година ще бъде проведено на 08.01.2019 г. Свободните места за него ще бъдат обявени в срок до 21.12.2018 г. включително.

Първото класиране за новосформирани групи за 2019/2020 учебна година (за родените през 2016 г. деца) ще се проведе на 15 май 2019 г. Свободните места за него ще бъдат обявени на 7 януари 2019 г., след което родителите ще могат да подават заявления за участие в класиране.

От общината напомнят на всички заинтересовани,

1 2

Подобни статии

Top