Вижте съветите на Топлофикация преди да пуснат парното

EVN Топлофикация с полезни съвети към клиентите си в Пловдив преди началото на отоплителния сезон

С наближаването на новия отоплителен сезон EVN Топлофикация продължава информационната си кампания за клиентите в Пловдив. Целта е клиентите да използват в пълна степен удобствата на централното топлоснабдяване.

EVN Топлофикация съветва клиентите си да изберат дистанционния отчет

на уредите за дялово разпределение в имотите. Неговите предимства за клиентите са безспорни:

  • ежемесечнo отчитане и сметки с реалното потребление, като отпадат прогнозни дялове
  • отпадат изравнителните сметки
  • без влизане в имотите за отчитане
  • ясни и разбираеми фактури
  • намаляване на възможността за неправомерно използване на енергия
  • без първоначална инвестиция за закупуване на уредите
  • сключване на индивидуални договори: Клиент – EVN Топлофикация – ФДР (фирма за дялово разпределение).

Решението за вида отчет се взема на Oбщо събрание на етажната собственост с мнозинство от над 50 % от собствеността на сградата, след което протоколът с решението се представя в обслужващата ФДР (фирма за дялово разпределение) или в EVN офис. При смяна на обслужващата ФДР е необходимо мнозинство от поне 67 % от собствеността на сградата.

1 2

Подобни статии

Top