Включват още една зона за облагородяване в квартал „Запад“ в Асеновград

Обществената зона в района над улица „Стоян Джамсъзов“ в асеновградския квартал „Запад“ ще бъде облагородена.

Така напълно ще бъде завършено благоустрояването на най-голямата жилищна зона в града.

В реконструкцията ще бъдат вложени малко над 1, 2 милиона лева, които са спестени след провеждането на обществените поръчки по двата мащабни проекта от Инвестиционната програма – „Благоустрояването в квартал „Запад” и „Образователна инфраструктура”.

“ Заради поставени от Управляващия орган ограничителни условия, ние успяхме да получим финансиране от него по Оперативната програма за всички Зони без Зона 5. Това е зоната над ул. „Стоян Джамсъзов”. Тогава трябваше общината за задели 1 милион лева като съфинансиране по проекта.  От месец март тази година ОП „Региони в растеж” дава възможност на общините да използват спестените от проведените обществени поръчки финансови ресурси от Инвестиционните си програми, за да   финансират  нови проектни предложения. Ние решихме да вложим парите , за да завършим благоустройството на квартала, което за нас е особено важно, за да можем да изпълним в цялост проекта“, обясни кметът д-р Емил Караиванов.

Процедурите за освобождаване на спестения ресурс вече са започнали и предстои да бъде изготвено проектното предложение.

Реконструкцията ще обхване  пространството между блок 102, 103, 105, 106 и 104.

В момента усилено се работи в Зона 3, като се изграждат  нова вътрешна улица, настилка на алеи с плочи и павета, както и настилки около блоковете. Започнати са изкопни дейности в Зона 6, подготовка за основа на детска площадка, спортно игрище и външен фитнес.

Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца, като дейностите трябва да приключат в края на годината.

Подобни статии

Top