Включват в наредба списък с местата от „Синя зона“ в Пазарджик

Списък на участъците от „Синя зона“

в Пазарджик е включен като приложение в проекта на новата Наредба за безопасността на движението. Промяната е по предложение на Георги Шикерджиев, шеф на „Паркинги и охрана“, предава Дарик. 

В списъка са включени 39 улици в идеалния и широкия център с общо 1398 места, от които 142 са за хора с увреждания. Отдело са описани междублокови пространства, също със статут на „Синя зона“, с общо 223 места.

В официалните мотиви се посочва, че „съобразно увеличения брой на паркоместата, предвидени в проекта на наредбата, се налага актуализация и на броя паркоместа“.

Липсата на регламент за границите на участъците за платено паркиране бе един от поводите за разгорещени спорове по време на общественото обсъждане на наредбата.

Тогава съветниците Атанас Шопов и Чавдар Чавдаров заявиха, че е законно да се събират такси само за двата общински паркинга, за които бе одобрено от Общинския съвет да бъдат включени в „Синя зона“. Останалите улици са определени еднолично със заповед на кмета, без това да е гласувано от местния парламент.

Отхвърлени са почти всички предложения на Евтим Янев. Едно от тях беше работното време на „Синя зона“ да бъде намалено с един час – от 8,00 до 18,00 часа, тъй като за много хора работният ден приключва в 17,00 часа и не могат да паркират пред домовете си, ако нямат пропуски.

Не е прието и предложението местата

по местодомуване да се увеличат от 20 на 50% с мотив, че това трябва да бъде съгласувано с Общинската комисия по безопасност на движението, а също така би намалило приходите на общината по сключения договор с частната фирма „Контур 7“ ЕООД и евентуално би довело до прекратяване на контракта по вина на общината.

Не е одобрено още предложението на Янев в „Синя зона“ да бъде включен паркингът при болница „Здраве“, тъй като процедурата за отдаването му на концесия е обжалвана, а делото не е приключило.

Правилно паркираните автомобили без платена такса обаче занапред няма да се вдигат веднага от паяка. Тази практика беше въведена след влизане в сила на договора с „Контур 7“, защото с поставянето на скоба не се освобождава мястото за други нуждаещи се.

В Наредбата за принудително преместване на автомобили е предвидено „паякът“ да вдига такива коли след изтичане на срока за паркиране, обозначен на знака в съответната „Синя зона“ или е изтекло работното й време.

В такъв случай водачите ще плащат не само таксата за скоба – 6 лева, но и цената за всеки час престой на платеното паркомясто.

Предстои гласуването на така променените проектонаредби от Общинския съвет.

Top