ВКС намали присъдата на Веска от Труд с още една година

70-годишната жена, многократно малтретирана от мъжа си, ще лежи 6 години в затвора

Върховният касационен съд намали от 7 на 6 години присъдата на 70-годишната Веска Хаджиева, която беше призната за виновна в това, че на 13.01.2019 г., в село Труд,  умишлено е умъртвила съпруга си Костадин Хаджиев. В останалата част решението на Пловдивския апелативен съд е оставено в сила.

Делото беше разгледано от ВКС след жалба срещу решение на Апелативния съд, който от своя страна намали първоначално определеното от окръжните съдии наказание на многократно малтретираната от мъжа си жена от 9 на 7 години по искане на прокуратурата. И пред касационната инстанция защитата поддържаше тезата, че подсъдимата е действала в условията на превишаване пределите на неизбежната отбрана.

Апелативният съд намали присъдата на Веска от Труд с две години

По време на съдебното заседание апелативните съдии назначиха допълнителна комплексна съдебнопсихиатрична и психологична експертиза. С оглед заключението на вещите лица и подробен анализ на всички останали доказателства по делото, съдът прецени, че не са установени данни за наличие на уплаха и смущение у  Веска по време на инцидента. Няма и основание да се приеме, че тя е действала в състояние на афект.

Според пловдивския съд в случая не може да се приеме и наличието на неизбежна отбрана.

Това е така, понеже умъртвяването на Хаджиев е извършено, след като агресията, проявена от него спрямо подсъдимата, вече е била прекратена. Той се е намирал паднал на земята и дезориентиран.

В решението си върховните магистрати посочват, че Апелативният съд е изпълнил задължението си да провери фактите по делото. Провел е допълнително съдебно следствие и изцяло е проследил установената хронология на събитията във фаталния ден. Точно е определил момента, в който нападението спрямо подсъдимата е прекратено.

Изцяло е споделено становището на пловдивските магистрати, че пострадалият е бил лишен от възможността да поднови нападението си или да го довърши и това негово състояние е било видимо и възприето от 70-годишната жена. Посочено е, че предходните инстанции подробно са обсъдили всички съотносими обстоятелства и са стигнали до правилния извод, че след като подсъдимата е седнала върху корема и гърдите на починалия е последвало душене, довело до смъртта му, а тогава вече спрямо нея не е било осъществявано непосредствено противоправно нападение.

Върховният съд е приел, че жалбата е частично основателна само в частта за справедливостта на наложеното наказание.

Агресията на убития спрямо жена му ескалирала след смъртта на сина им

Данните по делото сочат, че подсъдимата е малтретирана от съпруга си години наред, като насилието му е ескалирало след смъртта на сина им. Агресията на пострадалия е проявена и в момент, предшестващ престъпното посегателство. Подсъдимата е с чисто съдебно минало, с влошено здравословно състояние. Въпреки, че живеела в среда на домашно насилие Веска Хаджиева не е спряла да работи. Има добри характеристични данни. Проявила е разкаяние и преоценка на престъпното си поведение. Изброените смекчаващи обстоятелства намаляват значително личната степен на обществена опасност на жената.

Върховните магистрати смятат, че целите на наказанието могат да бъдат постигнати и с по-ниско наказание и за това й намаляват присъдата от седем на шест години лишаване от свобода.

Решението на ВКС е окончателно.

Подобни статии

Top