Владимир Темелков от „Съюз за Пловдив“: Строг контрол и ясни правила за електрическите тротинетки - DC news

Владимир Темелков от „Съюз за Пловдив“: Строг контрол и ясни правила за електрическите тротинетки

Те  ще осигурят по-голяма безопасност за всички участници в трафика, считат общинските съветници

Крайно належаща е нуждата от въвеждането на ясни правила и много по-висок контрол върху електрическите тротинетки от всякакъв вид в Пловдив. Това е категоричното мнение на Владимир Темелков от „Съюз за Пловдив“, който от името на групата  отправи към кмета питане за популярните превозни средства в града.

„Очевидно електрическите тротинетки, скутери и мотори ще станат неизменна част от живота ни като екологична и бърза алтернатива за придвижване от точка А до точка Б в градовете. Всяка една подобна иновация носи, както своите плюсове, така и рискове за здравето на децата ни и възрастните“, предупреди Темелков.

Той посочи, че в Пловдив липсва обща картотека на всички електрически превозни средства в града, не се следи за техническото им обслужване, което е изключително важно за сигурността. Няма начин да се установи престъпление, кражба, ПТП и причини за други подобни инциденти, а също така собствеността и водача на тротинетката.

Съветникът  недоумява защо въпреки меморандума, подсписан на 22.06.2021 г. между  Община Пловдив и оператор, който предоставя услугата на гражданите, все още няма правила за ползването на този вид транспорт.

Затова от  „Съюз за Пловдив“  попитаха кмета, каква е максимално позволената скорост на тротинетките според подписания меморандум с оператора и кой контролира дали водачите я спазват, включително и изискването за намаляване на скоростта до 5 км/ч. в специално обособените зони?

Съветниците искат да получат информация кой отговаря за контрола върху сигурността и изпълнението на меморандума и колко санкции са наложени от страна на контролните органи в Община Пловдив за неспазване на действащото законодателство?

Те поискаха отговор и на въпросите дали тротинетките и скутерите минават технически преглед, кой следи за правилното им паркиране и важат ли зоналните ограничения, записани в меморандума, за собствените превозни средства  на гражданите.

Владимир Темелков допълни, че е редно водачите на тротинетки да носят предпазни средства и особено каска.

Съветниците питат още  каква е общата бройка  на електрическите тротинетки и друг тип алтернативен електрически транспорт в Пловдив и дали цената на услугата е променена съобразно с инфлацията.

„Законът позволява на общинските съвети да приемат по – строги правила за управление на електрическите тротинетки. Затова е важно водачите да бъдат запознати с местното законодателство в общината, в която живеят. Ясни правила и строг контрол ще гарантира повече сигурност на всички участници в движението“, коментира Владимир Темелков.

Подобни статии

Top