Владо Янев и неговите „Възкресени мигове“ в ПУ „Паисий Хилендарски“

Книгата на Владимир Янев „Възкресени мигове“ има характер на своеобразна есеистична проза

Премиера на книгата „Възкресени мигове“ от Владимир Янев, която ще се състои  в Шеста аудитория на ПУ „Паисий Хилендарски“ – ректорат, от 18.00 часа.

Творбата е финансирана от Община Пловдив по Компонент 4 „Произведения на пловдивски писатели и важни за града издания“.

Книгата на Владимир Янев „Възкресени мигове“ има характер на своеобразна есеистична проза, представяща във фрагментарна форма детски и младежки преживявания, наблюдения върху многообразни литературни творби, естетическите и етичните възгледи на автора.

Първата част «Възкресения»

е съсредоточена върху личностни изживявания, свързани с роднинските, приятелските и литературните кръгове.

1 2

Top