ВМРО подкрепя бюджета на Пловдив - DC news

ВМРО подкрепя бюджета на Пловдив

Съветниците-патриоти ще гласуват „за“ финансовата рамка

Общинските съветници от групата на ВМРО в Пловдив изготвиха и  внесоха над 20 предложения, свързани с проекта за бюджет на Община Пловдив за 2022 г. Част от предложенията на стойност над 10 млн. лева са включени в бюджетната рамка, която предстои да бъде гласувана на предстоящото заседание на Общински съвет- гр.Пловдив.

Съветниците  от ПП ВМРО-БНД са подкрепяли досега всички решения касаещи и водещи до развитие на града и в интерес на гражданите, дистанцирайки се от политическите междуособици.

ВМРО проявява  политическа зрялост и гражданска отговорност към най-важния  стратегически документ, гарантиращ функционирането на цялата местна власт, на образователни и социални институции, както и амбициозната капиталова програма.

Нека да правим разлика между желаното, възможното и постижимото. Призивът на ВМРО като организация с над 100 годишна история е да се фокусираме върху приоритетните пера по бюджета и да гледаме мащабно и в перспектива на инвестиционната политика на града.  По това  пловдивчани ще познаят кои политически сили предлагат решения и кои залагат на обикновен популизъм. В трудни времена отговорността към Пловдив се оценява с гласуване „ЗА“.

В процеса на разработване на проекта за бюджет за настоящата година общинското ръководство на ВМРО и  общинските съветници проведоха редица срещи с граждани и получиха множество предложения  с искане за включване в бюджета. Една част са включени в проекта с капиталовите разходи, а за други съветниците са получили уверение от ръководството на общината, че ще се търсят възможности за тяхното финансиране и реализиране.

Декларираме, че групата на общинските съветници на ПП ВМРО-БНД в Общински съвет-гр.Пловдив ще остане коректив и ще настоява за осъществяването на останалата част от внесените предложения, както и за обособяването на повече паркове и зони за отдих, повече проекти за спорт, култура и образование.

Ако се наложи актуализация на бюджета  ще настояваме да бъдат предвидени средства  за проектиране, реконструкция и изграждане на паркове и детски площадки, а така също и за проектиране на кръстовища на две нива. Такъв пътен възел може да бъде кръстовището до Аграрния Университет  и продължението на ул.“ Македония“. Прогнозата на ПП ВМРО-БНД е, че актуализация на бюджета ще се наложи заради поскъпването на суровините и тогава ще е нужно да се актуализират сключените договори за строителство. В случай, че  не се осъществяват или забавят някои поръчки средствата ще се разпределят за други обекти, за  които има готовност да бъдат стартирани.

Слабо място в проекто- бюджета е, че няма заложени средства за изграждането на нова сграда на Математическата гимназията и за изграждането на нови паркове.

Средствата никога  не стигат в един бюджет, но това е реалната картина, с която разполага общината. Затова ВМРО  ще изисква  общината да привлича допълнителни средства по европейски програми и ще подкрепи всяко подобно начинание. Всяка свежа инвестиция е добре дошла за  Пловдив.

Освен това, ще съблюдаваме общината да има проектна готовност да участва в новия програмен период за саниране на сгради. Затова ще  пледираме за отпускане на средства за предпроектно проучване на сгради,  които са собственост на общината като  училища, детски градини, поликлиники и административни сгради.

В обобщение на гореизложената позиция заключваме, че ПП ВМРО-БНД не гледа политически на бюджета, а се води от интереса на пловдивчани. Бюджетът на града не е състезание- за това си има предизборна кампания. Колкото повече се отдалечим от политическото говорене и се фокусираме върху конкретиката в изпълнението на бюджета в тази кризисна година, толкова по-добре за Пловдив и неговите граждани.

Снимка: архив  

Подобни статии

Top