ВМРО: Отдавна е дошло времето да се сложи край на раздутата администрация в Пловдив!

Воеводите поискаха готвено увеличение на парите за чиновниците да отидат за детската градина на бул. „Александър Стамболийски“

349 000 от 350 000те лева, предложени за увеличаване издръжката на общинската администрация да отидат като допълнителни за изграждането на новата детска градина в район „Южен“ ще предложат от ВМРО. Средствата са част от предстоящо изменение на общинския бюджет в общ размер от 2 000 000 лева, което ще бъде разгледано и подложено на гласуване на сесията в четвъртък.

350 000 лева трябва да дойдат като увеличение на средствата, предвидени за издръжка, граждански договори и осигурителни плащания в общинската администрация. Искането е във връзка с необходимостта от експерти, на които да бъдат възлагани допълнителни дейности, необхванати от администрацията, както и във връзка с необходимостта от осигуряване на средства за подготовка на Общината за новия програмен период. Следва да се отбележи, че в следствие на обявеното извънредно положение в страната, разходите за издръжката в Общината и разпоредителите към нея са се увеличили. Част от средствата ще се изразходват за по-добра свързаност между гражданите и общинската и регионалните администрации, както и с всички останали звена на бюджетна издръжка. Община Пловдив предвижда да внедри софтуерна система за уеб приложение за получаване обратна връзка от граждани, отговори за запитвания по телефон и мейл, пише в документацията.

1 2 3

Подобни статии

Top