Внимание! Опасност от пожари – ето как да се предпазим

През есенно-зимния сезон значително се повишава потенциалната опасност от възникване на пожари в домовете, поради неправилно ползване на отоплителни и нагревателни уреди или тяхната техническа неизправност.

Неспазването на правилата за безопасност често води до пожари, които не просто нанасят големи материални щети, но сериозно застрашават човешкия живот.

Ето и правилата за безопасност, които пловдивските огнеборци съветват да се спазват стриктно:

Правила за пожарна безопасност при използване на електрически отоплителни и нагревателни уреди:

1. Никога не оставяйте включени уреди без наблюдение!

2. Да се използват само стандартни и технически изправни ел. печки.

3. Ел. уредите с открити нагреватели да се монтират върху негорима основа /плоча/.

4. Осигурете безопасността на децата, като поставите предпазители на контактите.

5. Да се извърши проверка отговаря ли ел.инсталацията на инсталираната мощност.

6. Да не се поставят горими материали и предмети в близост до работещите електрически уреди.

7. Не се гасят с вода уреди под напрежение или включени към електрическата мрежа! Има опасност от токов удар с фатални последици.        Гасене се извършва след изключване на тока от централното електрическо табло или от таблото на етажа.

Правила при използване на печки на твърдо гориво (дърва, въглища):

1. Уредът да е изправен и коминът да е почистен.

2. Да се монтира върху негорима подложка.

3. Да се поставя на разстояние от горими предмети не по-малко от 50-80 см

4. Редовно да се почиства и да не се разпалва с бензин, нафта и други леснозапалими течности.

5. Димоотводните тръби (кюнците) трябва да бъдат укрепени стабилно.

6. Да не се изхвърля неизстинала пепел (сгурия) на място в близост до горими отпадъци!

7. Не оставайте без надзор, сами вкъщи деца при работещи отоплителни уреди. Никога не заключвайте децата сами вкъщи.

Правила при използване на печки с газово гориво:

1. Устройването и техническото поддържане на газови отоплителни уреди трябва да се извършват само от специалисти с подходяща квалификация.

2. Газовите уреди и бутилките да не се монтират на места по-ниски от околния терен.

3. Бутилките с газ “Пропан-бутан” да не са монтирани до източник на топлина.

4. Да се спазва определената последователност при палене и спиране на уреда.

5. Да се проверява редовно редуцир вентила.

6. При изтичане на газ не използвайте източници, които могат да предизвикат искра.

И не забравяйте в случай на възникване на пожар незабавно се обадете на телефон 112 и дайте точен адрес и информация за пожара.

Подобни статии

Top