Внимание: Тестват сирените за опасност в Асеновград

Системите за оповестяване и ранно предупреждаване се проверяват два пъти годишно

Тренировка за оповестяване на населението с реално задействане на сирените на система за ранно предупреждение на населението при бедствия, въздушна опасност и аварии ще се проведе днес в Асеновград.

От 11:00 часа  в рамките на няколко минути ще се проведе тест-проверка на техническото състояние на сирените.

Сигналите за тревога и за край на тревогата ще прозвучат в София, Бургас, Варна, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, Враца и региона в 30-километровата зона около АЕЦ „Козлодуй“, Стара Загора и Гълъбово.

В тренировката са включени и интегрираните към НСРПО Локални системи за оповестяване (ЛСО), включително и ЛСО на „Калцит” АД в Асеновград за тестване на интеграцията, резервираността и функционалните възможности при реално задействане.

Системите за оповестяване и ранно предупреждаване се проверяват два пъти годишно – в началото на месец април и в началото на месец октомври. Предстоящите тестове включват излъчване от сиренните системи на акустични сигнали и гласови съобщения за техническа проверка с цел недопускане на паника сред населението.

Тестовете се провеждат в изпълнение на Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност.

Подобни статии

Top