Вода залива сутеренни помещения в Капана, живеещите там се оплакаха на омбудсмана

Общественият посредник е сигнализирал МОСВ и МРРБ, оттам препоръчват обстойна проверка от „ВиК“

Сутеренни помещения в няколко сгради в Капана се наводняват от години. Хората, живеещи там, потърсиха помощ от обществения посредник на Пловдив Борислав Стаматов. Това съобщи той в писмо до медиите.

Ето какъв е казусът:

„В приемната на Обществения посредник на територията на община Пловдив постъпи сигнал, който от години засяга няколко сгради, намиращи се по ул. „Константин Стоилов“, ул. „Абаджийска“ (от северната и южната страна) и част от ул. „Железарска“ в кв. Капана, гр. Пловдив. От наша страна извършихме проверка на място, при която установи хме , че на места водата в сутеренните помещения достига до 50 см., а някои собственици на сгради чрез помпи  отвеждат водата в уличната канализация.

Във връзка с изпратени наши писма до Министерство на околната среда и водите и до Министерство на регионалното развитие и благоустройството, получихме отговор от Асоциация по водоснабдяване и канализация, в ко й то се изразява становище, че „Най-вероятните причини за наводняването на сутеренните помещения на ул. „Абаджийска“ имат техногенен характер и са свързани с техническото състояние на водоснабдителната мрежа в по-горните улици от Стария град“, като в заключение се препоръчва по-обстойна проверка от страна на „ВиК“ ЕООД със специализирана апаратура и ако не бъдат установени скрити аварии, следва Община Пловдив да възложи хидрогеоложко проучване за установяване причините за настъпилите промени и за определяне на подходящо решение за трайното отстраняване на проблема.

Ние също считаме, че е необходимо да се предприемат адекватни мерки за недопускане на течове в избените помещения на сградите по визираните улици, тъй като във времето същите ще започнат да се компрометират, а това е недопустимо, още повече, че се касае за емблематичния за гр. Пловдив кв. „Капана“, който е на границата с Архитектурно-историческия резерват „Старинен Пловдив“ и представлява групов паметник на културата.

Очакваме спешни и координирани действия между Община Пловдив и „ВиК“ ЕООД в защита на кв. Капана, защото в един не толкова далечен ден част от този квартал просто ще потъне!“

Подобни статии

Top