Питейната вода на Пловдив не е опасна, няма риск за хората

РЗИ – Пловдив отчете резултатите от специална проверка във връзка със замърсяването на река Марица

Няма отклонения в качеството на водата в Пловдив, няма и риск за здравето на пловдивчани. Това сочат резултатите от специална проверка на РЗИ – Пловдив във връзка с екологичното замърсяване на р. Марица и произтичащите от него рискове за замърсяване на питейни водоизточници, свързани с реката и прилежащи кладенци за питейни води.

Мониторингът е от дата 27 януари, става ясно от сайта на Инспекцията. Взети са проби при крайния потребител от пунктове както следва:

в кв. „Прослав“ –  вода от чешма в кафе „Абсолют“, „Елин Пелин“;

в кв. „Коматево“ –  вода от чешма в частен дом, ул. „Училищна“;

в кв. „Кючук Париж“ –  вода от обществена чешма на събота пазар, ул. „Архимандрит Евлоги“;

на площад „Понеделник пазар“ –  вода от обществена чешма на пазара, ул. „Съединена България“;

в ж.к. „Тракия“ –  вода от чешма на пазара, до Католическата църква, офис на инкасатора, ул. „Ген. Кисяков“;

в кв. „Гагарин“ –  вода от чешма на пазара, в ресторант „Бате Ачо“, ул. „Данте“;

на автогара „Север“ – вода от чешма в администрацията на автогарата;

на бул. „България“ в Пловдив – вода от чешма в бензиностанция „Петрол“ до „МБАЛ Пловдив“;

на бул. „Шести септември“ в Пловдив – вода от чешма в ДКЦ 2.

Пробите са изследвани по микробиологични и физико – химични показатели, за тежки метали, пестициди, трихалометани, леснолетливи съединения, бензен, полициклични ароматни въглеводороди и бензапирен, съгласно изискванията на Наредба 9 за качеството на водата,

При получените резултати е установено, че няма отклонения от допустимите стойности на показателите в горепосочената наредба и за консуматорите няма риск за здравето. Към момента продължава анализа на горепосочените проби по радиологични показатели, резултатите от които ще бъдат публикувани своевременно, посочват от РЗИ – Пловдив.

Подобни статии

Top