Водният цикъл на Пловдив започва, Общината обяви датата – 4 март

Ще се работи на етапи, в първия влиза районът около хотел „Санкт Петербург“ и „Захарна фабрика“

Реализацията на пловдивския Воден цикъл започва на 4 март, съобщиха от пресцентъра на Община Пловдив. Проектът ще бъде осъществен на лотове, първият е в района около хотел „Санкт Петербург“ и „Захарна фабрика“. Предстои да бъде обявен планът за временна организация на движението в района и линеен график за изпълнение на проекта.

В същото време от Общината се похвалиха, че е подписан договор за модернизация на пречиствателната станция. Тя се осъществява с финасовата подкрепа на ОП „Околна среда“ 2014-2020 и е част от интегрирания проект за водите на град Пловдив. Реконструкцията на ПОСВ има цел да се намали притокът на вредни вещества и биогенни елементи в река Марица.

Общата стойност на договора е  70 449 249,32 лева с ДДС. Срокът за изпълнение е 730 календарни дни от датата на възлагане.

Проектът „Реконструкция, модернизация и доизграждане на пречиствателната станция за отпадъчни води Пловдив“ ще бъде реализиран на инженеринг. В обединението ДЗЗД „ПСОВ ПЛОВДИВ 2018“, което ще изпълнява обекта влизат: „ГБС ПЛОВДИВ“ АД, „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ“ АД и ,“ЕКО-ПРОЕКТ 2000″ ООД с подизпълнител „Кристална вода“ АД.

Подобни статии

Top