Водният цикъл в Асеновград докара нов заем на общината

Парите ще се използват за разплащане на стари дългове

Безлихвен заем от близо 5 милиона лева да бъде  изтеглен от  община Асеновград предлага кметът д-р Емил Караиванов. Докладната е част от дневния ред на заседанието на Общинския съвет, а гласуването ще бъде утре. Парите ще се използват за разплащане на стари дългове от фонд „ФЛАГ”. Те са необходими за покриване разходите по кредит, с който бяха финансирани  наложени финансови корекции по проекта за Воден цикъл.

Това е оптималният вариант, който администрацията избира, за да приключи успешно мащабния екологичен проект за рехабилитация на ВиК мрежата.

Става дума за безлихвен кредит с максимален размер от 4, 8 милиона лева, който ще бъде за сметка на централния бюджет. Дългът ще се изплаща до края на следващата година, като сумата от месечни вноски ще бъде от собствени приходи и общата изравнителна субсидия.

Причината да се прибегне до заем от държавата е, че така администрацията ще успее да изпълнява задълженията си за предоставените публични услуги. И за да не се стигне до запори  на банкови сметки и евентуален финансов колапс, общината е готова отново да вземе заем.

Подобни статии

Top