Временно спират набирането на кандидатури по проекта за чист въздух за Пловдив - DC news

Временно спират набирането на кандидатури по проекта за чист въздух за Пловдив

Заявления ще се приемат до 31 май 2023 г.

Временно ще бъде преустановено набирането на кандидатури по проекта за подмяна на старите уреди на дърва и въглища с екологични алтернативи за отопление. Заявления ще се приемат до 31 май 2023 г.

Причината е стартиране на процедурата за кандидатстване по новия програмен период, през който домакинствата ще имат възможност да подават заявления по нов ред и за нов вид отоплителни устройства.

Община Пловдив ще обяви нови дати за прием на декларации през месец октомври 2023 г. като домакинствата ще бъдат включени в новата програма на Община Пловдив „За по-чист въздух“, финансирана по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

През новия програмен период гражданите отново ще могат да кандидатстват за подмяна на старите устройства на твърдо гориво с алтернативни топлоуреди, сред които термопомпи, климатици клас А, котли и камини на пелети или дървен чипс.

Пилотно в програмата ще могат да участват и „енергийно бедни домакинства“, които ще  могат да кандидатстват за монтирането на фотоволтаични системи 4 kW за производство на електроенергия за собствено потребление, което се равнява на мощността на новите отоплителни уреди. Допустими получатели ще са само домакинства, които са получавали и ще получават помощи за отопление през следващ отоплителен сезон при спазването на определени условия, са преустановили изгарянето на дърва и въглища за отопление и са преминали на отопление чрез нов електрически топлоуред (термопомпа въздух-въздух).

За разлика от програмен период 2014 – 2020 г. по новата процедура опцията за газифициране на домакинствата няма да бъде допустима.

Снимката е илюстративна

Подобни статии

Top