Все още има свободни места в детските градини, следващото класиране е на 24 август

Ясни са резултатите от поредното класиране за прием в общинските детски заведения.

Все още има свободни места в детските градини, нараства броят и на местата в яслите. В проведеното на 5 август участваха взеха 1454 деца. От тях 1132 са на яслена възраст, 138 за първа възрастова група, 100 за втора възрастова група, 65 за трета подготвителна група и 19 за четвърта подготвителна група (за 6-годишни деца). Част от децата кандидатстват за преместване.

Обявените места бяха общо 859, от тях за яслените групи – 482, за първа група – 199, за втора – 44, за трета – 43 и 91 свободни места за четвърта подготвителна група. Данните показват, че за подготвителните групи, в които приемът е задължителен, има достатъчно места за всички кандидатстващи. Все повече нараства броят на приетите и в яслените групи деца, тъй като наближава моментът, в който 3-годишните ще напуснат яслите и ще постъпят в първа група в детските градини.

Броят на класираните деца е 587,

от които 480 деца са класирани за яслените групи, 60 за първа група, 8 за втора група, 21 за трета подготвителна група и 18 деца за четвърта подготвителна група. Причината за малкия брой класирани деца спрямо обявените места е желанието на родителите децата им да бъдат приети в точно определени детски заведения, в които местата не са достатъчни за всички. Важно за записването на класираните деца е да бъде спазен срокът 13 август 2021 г., включително, до който родителите им трябва да подадат документи за записване в детските заведения, в които са приети.

Следващото класиране ще се проведе на 26 август. Свободните места за него ще бъдат обявени в срок до 16 август, включително. При кандидатстване за прием и подбора на детски заведения от изключително значение е родителите да се съобразят с наличните свободни места. Те следва да са по-активни, да се запознаят с местата, с адресите на яслите и градините и условията в тях, за да изберат подходящите, възможни за класиране детски заведения.

За първа възрастова група (за родените през 2018 година деца) повечето места вече са заети. След настоящото класиране остават незаети общо 139 места за тази възрастова група.

Крайният срок за подаване на заявление онлайн за следващото класиране е 24.08.2021 г. – 23 ч. 59 мин. За тези, които подават заявления на хартиен носител при директорите на детските градини или детските ясли, срокът е 17 ч. на 23.08.2021 г.

За улеснение на родителите в системата е предвидена функционалност, чрез която те могат да съпоставят броя свободни места и съответния брой чакащи за тях, разпределени по сбора от събраните точки в заявленията за кандидатстване. Статистическите данни се променят в реално време според подадените заявления и се визуализират в панела със свободни места в менюто „чакащи класиране“ на интернет страницата на електронната система за прием dz-priem.plovdiv.bg.

Подобни статии

Top