Все по-млади учители застрашени от „Бърнаут“ сидром

Сидромът на прегряване обхваща най-вече учителят над 50 годишна възраст, с натрупан 20 годишен стаж в системата.

Другата рискова категория са педагозите на възраст около 30-35 години. Причина за това е, че в тази възраст съвременните млади хора  създават семейства и  отглеждат  децата си, което допълнително поражда напрежение и стрес.

Данните бяха изнесени на  конференция в Пловдивския университет. Резултатите са от национално проучване на синдрома на „прегряването“ при българските учители. Изследването е направено в рамките на няколко месеца от специалисти от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Проучването е по поръчка на образователното министерство и Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“.

Българският учител е подложен на сериозен стрес, който води до изхабяване от професията. Тежка умора е натрупана при 8 процента от работещите в системата, а други 23 на сто от учителите в детски градини и училища са в начална фаза на т. нар. синдром на изхабяването.

В проучването на висшето училище са участвали хиляда учители от различни училища в малки и големи населени места във всички области на страната. Като основен виновник за натрупания стрес и умора от работата педагозите посочват лошата комуникация с децата и техните родители , агресията в класната стая и липсата на умения за справяне с конфликти.

Специалистите от висшето училище отчитат и друга тревожна тенденция. Оказва се, че масово учителите страдат от хронично недоспиване, а над 75 процента не намират мотивация и време за спорт.

Авторите на проучването препоръчват два пъти в година да се прави диагностика на синдрома на изхабяването сред работещите в системата на образованието.

Top