ВСС награди съдийка от Апелативния съд (СНИМКИ)

Председателят на Апелативния съд Магдалина Иванова връчи отличието

Личен почетен знак „първа степен – златен“  връчи на съдия  Мариана Хитева председателят на Апелативен съд – Пловдив Магдалина Иванова на общо събрание на съдиите. Тя припомни, че Висшият съдебен съвет поощри съдия Мариана Хитева с отличието на основание Закона за съдебната власт за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Предложението за удостояване с отличието бе направено от административния ръководител на апелативните съдии до Съдийската колегия на ВСС по повод пенсионирането на  съдия Хитева.

Мариана Хитева  благодари за оказаната чест и подчерта пред колегите си, че това отличие е за всички тях, тъй като са работили толкова години заедно и явно добре са работили.

Хитева има над 32 години стаж като съдия по граждански дела в Районен, Окръжен и Апелативен съд – Пловдив. Тя се е доказала като професионалист, боравещ отлично с правната материя, с практиката на висшестоящите инстанции и европейското законодателство. По време на дългогодишната си кариера съдия Хитева успява да се справи  безупречно с всички правни и практически проблеми, като проявява инициатива за разрешаването им.

Подобни статии

Top