Втора международна конференция „Наука, образование и иновации в областта на изкуството“ в АМТИИ

С доклади във форума участват над 50 участници от България, Казахстан, Русия, Румъния, Полша и САЩ

Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев” – Пловдив отваря врати за традиционната вече Втора международна научна конференция „Наука, образование и иновации в областта на изкуството“.

Конференцията се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“ към Министерството на науката и образованието, договор № КП-06-МНФ/23 от 16.07.2019 г. с ръководител проф. д-р Тони Шекерджиева – Новак и координатори д-р Весела Казашка и д-р Васил Колев.

Конференцията ще се проведе от  24 до  26 октомври 2019 г. в град Пловдив на територията на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство. 

Реализирането  на този форум е в резултат на обединение на силите на български и чуждестранни учени в областта на музиката, хореографията, изобразителното изкуство и педагогиката.

Целта на Втората международната научна конференция „Наука, образование и иновации в областта на изкуството“ е да утвърди създаденото вече  пространство, в което академизмът е водещ в споделянето на изследвания, опит и предизвикателства както пред научната общност, така и пред всички, които работят в областта на изкуствата в България и чужбина.

Тази година цел на организаторите е да надградят и развият конференцията чрез участието на нови партньори и съмишленици, чрез провеждане на кръгла маса на студентските съвети на четири от висшите училища в града – Университета по хранителни технологии, Аграрен университет, Медицински университет и студентски съвет при АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев”.

1 2

Подобни статии

Top