Второ еко предизвикателство от „Зелени Балкани и РИОСВ

Предизвикателството е отправено по случай Деня на „Натура 2000“

След първото онлайн предизвикателство за Деня на Земята тази година РИОСВ – Пловдив и „Зелени Балкани“ отправят второ по случай 21 май – Европейския ден на екологичната мрежа „Натура 2000“, който честваме вече четвърта година.

Всички приятели на природозащитната идея са предизвикани да участват, като запишат кратко импровизирано видеопослание за „Натура 2000“ с телефона или камерата си. В него участниците могат да споделят защо е важна европейската екологична мрежа, имат ли личен принос за нейното съществуване, как допринасят за нея или пък да снимат и да разкажат за конкретна защитена зона. Освен видеоматериали може да се споделят и снимки на местообитания или видове, включени в зоните от „Натура 2000“.

Организаторите се ангажират да добавят субтитри на английски език и да ги разпространят. По този начин участниците ще покажат лицата и ще разкрият сърцата си, показвайки, че хората, милеещи за природата са много.

Клипчетата трябва да са в рамките на 1-2 минути, може да са селфи или снимани от друг човек. Срокът за изпращането им е края на месец май на лично съобщение във фейсбук на страницата на Зелени Балкани  или на имейл адреса на РИОСВ Пловдив: riosv_pd_pr@abv.bg.

Освен на сайтовете на двете организации, събитието е обявено и в социалните мрежи на следния линк:

Мрежата „Натура 2000”

е най-амбициозната инициатива, която някога е предприемана за опазване на богатото природно наследство на Европа. Екомрежата беше създадена през 1992 г. чрез приемането на Директивата за местообитанията, която заедно с Директивата за птиците представлява крайъгълният камък на политиката за опазване на природата в Европа. Това е формата, която ЕС е избрал дългосрочно, за да запази биоразнообразието и природата за бъдещите поколения, като се гарантира устойчивото им ползване. В момента европейската мрежа „Натура 2000“ включва над 27 300 защитени зони, заемащи общо повече от 1 милион км2 и 18% от територията на ЕС. На територията на РИОСВ – Пловдив има 33 защитени зони.

Освен опазване на биологичното разнообразие за бъдещите поколения мрежата „Натура 2000“ предоставя широк набор от други важни ползи за обществото и икономиката посредством потока от екосистемни услуги. Здравите сладководни екосистеми, например, осигуряват чиста вода и спомагат за отстраняване на замърсителите от заобикалящата среда. Непокътнатите влажни зони действат като естествени буфери срещу наводнения, като абсорбират излишните дъждовни води. Торфените находища спомагат за привличането и съхраняването на въглеродния диоксид, който е основната причина за изменението на климата, а горите подобряват качеството на въздуха и почвата. Освен това „Натура 2000“ спомага за запазването на естествените опрашители, за опазването на природните дадености и естетическите ценности, както и за подкрепа на туризма и отдиха. Благодарение на това, че осигурява привлекателни свободни пространства, тя дава множество възможности за икономически дейности, основани на тези ценни природни активи.

Подобни статии

Top