Второ обществено обсъждане на здравната стратегия на Пловдив - DC news

Второ обществено обсъждане на здравната стратегия на Пловдив

Чрез документа се цели да се постигне по-качествено и ефективно здравеопазване

От 10:00 часа в заседателната зала на Общинския съвет ще се проведе второ обществено обсъждане на Здравната стратегия (2021 – 2030 г.) на Пловдив.

Чрез документа се цели да се постигне по-качествено и ефективно здравеопазване, като се изгради конкурентна и финансово стабилна общинска здравна система.

Основен акцент е подобряване на здравното състояние на населението с акцент върху майчиното и детско здраве, уязвими групи, възрастни хора, лица с увреждания, както и профилактиката на болестите и повишаване на здравна култура и ограничаване на рисковото поведение.

Първото обществено обсъждане по темата се проведе в началото на месец август миналата година.

Подобни статии

Top