Ясни са датите за изпитите в Медицински университет – Пловдив

Остава непроменена присъствената форма на кандидатстудентските изпити

Възникналата пандемия COVID-19 е причина да се въведат някои промени в организацията на кандидатстудентската кампания в Медицински университет-Пловдив.

Остава непроменена присъствената форма на кандидатстудентските изпити. За нормалното протичане на изпитите ще се създадат необходимите условия за спазване на всички противоепидемични мерки и стандарти, съгласно препоръките на МЗ, Националния оперативен щаб, РЗИ и другите компетентни органи.

Конкурсният изпит за прием при магистърските специалности ще бъде в рамките на един ден под формата на тест с два модула – биология и химия, като за тях се поставят отделни оценки. Изпитът по биология включва активни и пасивни въпроси и задачи, съобразени изцяло с учебния материал за задължителна подготовка от 8, 9 и 10 клас на СОУ.

Изпитът по химия включва въпроси и задачи от учебното съдържание за задължителна и профилирана подготовка от 8 до 11 клас на СОУ, които обхващат  материал от органична и неорганична химия. Изпитът по етика за бакалаври и професионални бакалаври ще бъде под формата на тест.

Документи за кандидатстване в МУ – Пловдив не се приемат на място!

Кандидат-студентите  подават документите си през интернет сайта на МУ–Пловдив. Приемът приключва на 02.07.2020 г. в 12:00 ч. Датите за кандидатстудентски изпити в Университета са: 09 юли 2020 г. – Биология и Химия; 06 юли 2020 г. – Етика; 13 юли 2020 г. – Скулптиране; 07 юли 2020 г. – Социална медицина и здравен мениджмънт.

Повече информация за КСК’2020 може да се намери интернет страница http://mu-plovdiv.bg/.

1 2

Подобни статии

Top