Ясни са датите за приемните изпити в МУ-Пловдив - DC news

Ясни са датите за приемните изпити в МУ-Пловдив

За четвърта поредна година Медицински университет – Пловдив е лидер в обучението по Медицина

За поредна година пандемичната обстановка налага промени в организацията на кандидатстудентската кампания в Медицински университет-Пловдив.

Остава непроменена присъствената форма на конкурсните изпити за прием в МУ-Пловдив за българските кандидат-студенти. Тестовете за чуждестранните кандидати ще бъдат организирани в електронна среда. За нормалното протичане на изпитите ще бъдат създадени необходимите условия за спазване на всички противоепидемични мерки и стандарти, съгласно препоръките на МЗ, РЗИ и другите компетентни органи.

Приемните изпити за магистърските специалности ще бъде в рамките на един ден под формата на тест с два модула – биология и химия, като за тях се поставят отделни оценки.

Изпитът по биология включва активни и пасивни въпроси и задачи, съобразени изцяло с учебния материал за задължителна подготовка от 8, 9 и 10 клас на СОУ.

Изпитът по химия включва въпроси и задачи от учебното съдържание за задължителна и профилирана подготовка от 8 до 12 клас на СОУ, които обхващат материал от органична и неорганична химия.

Изпитът по етика за бакалаври и професионални бакалаври ще бъде под формата на тест.

Документи за кандидатстване в МУ-Пловдив за ОКС Магистър, Бакалавър или Професионален бакалавър, след завършено средно образование, за редовно обучение и за ОКС Магистър, след завършено висше образование, за редовно обучение, ще се подават единствено онлайн през интернет сайта на Университета в периода от 06 юни до 27 юни 2022 г. включително. Кандидатстудентски документи няма да се приемат на място.

Датите за кандидатстудентски изпити в Университета са: 01 юли 2022 г. – Биология и Химия; 05 юли 2022 г. – Етика; 06 юли 2022 г. – Социална медицина и здравен мениджмънт, 07 юли 2022 г. – Скулптиране. 25 октомври 2022 г. – Социална медицина и здравен мениджмънт – за магистърски програми след завършено висше ОКС „Бакалавър“, задочно, платено обучение

Съгласно Решение на Академичен съвет, съгласувано с МОН, между Медицинските университети и с Омбудсмана на Р България балообразуването през настоящата КСК 2022 г. ще е по следния алгоритъм: За специалностите Медицина, Дентална медицина, Фармация като сбор от оценките по: български език и литература от ДЗИ (при липса на ДЗИ – от дипломата за средно образование) и утроените оценки от конкурсните изпити по биология и химия. Максимален бал 42.

За специалностите Медицинска сестра, Акушерка, Лекарски асистент, Рентгенов лаборант, Рехабилитатор, Помощник фармацевт, Медицински лаборант, и Инструктор диетично хранене, Инспектор по обществено здраве, Медицинска козметика като сбор от оценките по: български език и литература от ДЗИ (при липса на ДЗИ – от дипломата за средно образование) и утроената оценка от конкурсния изпит по етика. Максимален бал 24.

Повече информация за КСК’2022 може да намерите на нашата интернет страница http://mu-plovdiv.bg/.

Дипломите, издавани от МУ-Пловдив, се признават във всички страни-членки на Европейския Съюз и Европейското икономическо пространство.

Акредитиран с една от най-високите оценки от Националната Агенция за Оценяване и Акредитация, Университетът е сред лидерите на медицинското образование у нас, като за четвърта поредна година отстоява първото си място в обучението по професионално направление „Медицина“. МУ-Пловдив е едно от седемте висши учебни заведения в страната, което през 2021-ва година получи статут на изследователски университет, като оценка за значимия принос за развитието на важни обществени области чрез върхови научни изследвания и високи резултати от научноизследователска дейност.

Медицински университет – Пловдив е висше медицинско училище, в което се обучават студенти от над 45 страни, докторанти и специализанти в областта на медицината, денталната медицина и здравеопазването по следните магистърски и бакалавърски програми.

За повече от 75 години Университетът е обучил над 65 000 студенти от близо 50 страни от петте континента. МУ-Пловдив е член на Асоциацията на европейските университети EUA и на още 14 международни организации. Erasmus+ партньори на Университета са 125 университета от 25 европейски и други държави.

Обновени са базата и учебните лаборатории, въведени са най-съвременните технологии – две 3D интерактивни маси за виртуални дисекции и последно поколение микроскопи. Симулационният тренировъчен център на МУ-Пловдив е единственият по рода си медицински обучителен комплекс в България и е сред най-добрите в Европа. Той разполага с най-новите симулатори за виртуална реалност, както и с виртуална операционна зала.

От създаването си до наши дни Университетът е доказал, че в основата на всяко постижение са хората, които дават живот и бъдеще на най-хуманните мечти – преподавателите и студентите. Медицински университет – Пловдив е готов да посрещне новите си студенти!

Подобни статии

Top