Язовирите в Асеновградско са под контрол - DC news

Язовирите в Асеновградско са под контрол

Извършен е технически преглед на язовирните стени и съоръженията към тях

Експерти извършиха технически преглед на язовирните стени и съоръженията към тях на язовирите, които са собственост на община Асеновград. Проверени бяха всичките 18 водоеми, които се водят на отчет и контрол.

Констатирано бе, че ремонтните дейности, извършени от фирма „Монтажи“, са завършени изцяло на язовирите: в местността Дорука (в землището на село Стоево); в местността Аргуница (в землището на село Новаково); в местността Старите лозя (в землището на село Тополово); в местността Ченгене дере (в землището на село Червен); първи язовир от каскадата в местността Корията (в землището на село Стоево). Тези язовири се намират в следремонтна фаза и в момента се наблюдават от фирмата изпълнител за качеството на извършените ремонтни дейности. В случай, че се констатират проблеми, същите ще бъдат отстранени своевременно.

Не е окончателно завършен ремонтът на язовира в землището на село Патриарх Евтимово. Ремонтни дейности от фирма „Монтажи” се извършват и на язовирите в местността Елока (в землището на село Новаково) и в местността Кавачетата (в землището на село Мулдава).

Създадена е организация за наблюдение на водните нива и са дадени указания за своевременна реакция при продължителни и поройни дъждове и рязко вдигане нивото на водата. Свободният обем към момента е достатъчен и е в състояние да поеме количеството вода по време на пролетните дъждове.

Подобни статии

Top