Юлиан Петров: Синдикат „Образование“ настоя за задължителен обхват на децата от 3 до 7 години

Синдикалистът подкрепя мярката на МОН, 4-годишните да са в подготвителни групи

Синдикат „Образование“ предложи задължителен обхват на децата от 3 до 7 години, когато се дискутираше политиката за предучилищното образование и се пишеше последния училищен закон, но тогава, за съжаление, това не се случи.

Безспорно възпитанието и социализацията в най-ранна детска възраст и предучилищното образование са решаващи за формирането на нормален, добър и етичен човек. Затова е важно българските родители да разберат своята решаваща  роля и да възпитават в духовни, национални и хуманни ценности своите деца. Да ги научат да зачитат и уважават авторитети, да спазват правила, а образователните институции да продължат този процес, като ги изградят като образовани личности и достойни граждани, членове на обществото.

Споделяйки тези идеи, Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ подкрепя безрезервно въвеждането на мярката за задължителен обхват на четиригодишните деца в подготвителни групи.

Добрата социализация и възпитанието на децата на възраст от 3 до 7 години са предпоставка за равен шанс и добро ниво на образование в началния етап на учениците от първи до четвърти клас. И обратно, дефицитите които се натрупват от липсата на предучилищно образование, в комбинация с недобро семейно ценностно ориентиране, неминуемо водят до сериозни проблеми за цялата образователна система. Безспорен факт е, че е достатъчно в една паралелка да има един или няколко ученици с такива дефицити, за да саботират работата и спрат напредъка на целия клас. Освен това стават отрицателен модел за подражание на своите съученици.

Тук е мястото да признаем, че преминаването на „бърза“ скорост през целия начален етап води до мултиплициране на натрупаните дефицити от  липсата на предучилищното възпитание и социализация, които пряко влияят на ученическите резултати в целия начален етап. Безпроблемно и лесно можем да открием „успешно“ преминали целия начален етап ученици, с безспорно незнаене на български език и сериозни пропуски по всички учебни дисциплини. Нека не забравяме, че резултатът от външното оценяване след четвърти клас е без никакво значение за продължаване на образованието – ясен знак, че трябва да преосмислим и отменим това нищо незначещо оценяване.

Годишни изпити и оценки след всеки клас в началния етап искат от синдикат „Образование“

Добре е да върнем оценките и въведем годишни изпити след всеки клас в целия начален етап от първи до четвърти клас. Това трябва задължително да се случва на ниво образователна институция /училище/ и без намесата на външни фактори! Защото в противен случай все повече ще заприличваме на ситуацията, описана от Иван Вазов в „Под игото“, когато Кириак Стефчов изпитва децата на Рада Госпожина, но те не разбират въпросите.

1 2

Top