Юлиян Петров, синдикат „Образование“: За бъдещето на електронното образование

Синдикат „Образование“ е генератор и поддръжник на идеята за обучение в електронна среда

Съвместяването на редовна и електронна форма е новата визия на образователната система, като съотношението между двете форми е в основата на утвърдената за Европа политика за обучение в електронна среда.

Положителните страни на този неприлаган досега учебен процес са, че обхватът на учениците беше съизмерим с редовния. Интересът към тази форма беше впечатляваща в гимназиален етап. Въпреки липсата на единна платформа, българските училища се интегрираха в тази иновация и направиха възможно успешното завършване на учебната година и провеждането на матури и външни оценявания.

Голямата полза от дистанционния и единствено възможен учебен процес беше подобряване на партнирането между учители и родители. В резултат на което социологическите агенции отчетоха висок рейтинг на учителите, втори след лекарите. Бихме добавили смело и отличен рейтинг за българските родители, които бяха в кухнята на дистанционните образователни иновации и партнираха с непознат досега ентусиазъм.

Голям недостатък в организацията беше липсата на оценки в първия етап от провеждането на дистанционния процес.

Още по-демотивиращ елемент беше забраната от МОН за писане на отсъствия. Тази свобода лиши от мотивация хиляди ученици и те не участваха ефективно в работата на класовете. Но това е задължаващо към законотворците – да ситуират регламент за електронно обучение – писане на отсъствия и включени видеокамери и т.н.

Дължината на работния ден на учителя, включващ подготовка за дистанционен урок и провеждане на часовете, подготовка на материали и изпращане на учениците, организация на обучението от разстояние от ръководствата на образователни институции, показва дължина, достойна за уважение.

Болшинството от педагогически специалисти – 56% са работили между 10 и 12 часа, а 13,1% над 12 часа. 25,3% са работили от 5 до 8 часа и 5,6% са работили по 5 часа.

От този резултат следва изводът, че учители и директори са работили при огромно натоварване на ръба на своите възможности, като 94,4% от колегията е положила труд над „нормалните“ за КТ 8 часа.

Синдикат „Образование“ е генератор и поддръжник на идеята за обучение в електронна среда, обект на промяна в ЗПУО.

Ще се прилага при грипни ваканции

Промените ще дадат възможност за онлайн обучение при грипни ваканции, при форми на обучение извън редовната и интегриране на дистанционно обучение чрез електронни платформи в присъствения учебен процес.

Последното е обект на дебат в унисон с промените в ЗПУО.

Дистанционното обучение следва да се използва приоритетно в прогимназиален и гимназиален етап, където могат да се достигнат, визираните в проекта за промяна на ЗПУО, до 20%. Интересът към тази форма е безспорен от обучаемите в прогимназия и гимназия и бъдещите дистанционно изключени ученици биха били тези, с липсата на интернет свързаност или липса на подходящо дигитално  устройство.

По повод на електронното обучение в предучилищната и начална степен на учениците до 4 клас, Синдикат „Образование“ е убеден, че електронното обучение няма почва поради възрастовите особености на деца и ученици и специалните образователни приоритети в тези степени.

1 2

Подобни статии

Top