Юридическият факултет на ПУ отбелязва 30 години от основаването си с научна конференция - DC news

Юридическият факултет на ПУ отбелязва 30 години от основаването си с научна конференция

Форумът ще започне с удостояване с почетно звание ,,доктор хонорис кауза‘‘ на чл. кор. проф. дюн Цанка Цанкова

По повод 30 години от основаването на Юридическия факултет на Пловдивския университет ,,Паисий Хилендарски‘‘, който се утвърди като един от водещите в страната образователни и научноизследователски центрове в областта на правото, на 13 и 14 октомври 2022 г., в гр. Пловдив ще се проведе юбилейна научна конференция с международно участие: „Правото в XXI век – предизвикателства и перспективи“, съобщиха от висшето училище.

Акцент на конференцията са поредицата от предизвикателства, с които се сблъскваме в нашето съвремие. Те сериозно засягат отношенията в сферата на частното и публичното, на вътрешното и международното право, обясняват организаторите.

Конференцията ще започне с удостояване с почетно звание ,,доктор хонорис кауза‘‘ (doctor honoris causa) на чл. кор. проф. дюн Цанка Цанкова. Проф. Цанкова е член-кореспондент на БАН и бивш конституционен съдия от 2009 г. до 2018 г. Преподавател от Пловдивския университет, където е била ръководител на катедрата по гражданско-правни науки на Юридическия факултет. Научните й интереси са свързани с гражданското, облигационното, семейното, наследственото и личното право, както и с гражданското състояние на лицата.

Юбилейният научен форум ще продължи с доклади и дискусии от всички области на правото, като участие ще вземат учени от страната, както и от други държави.

 

Подобни статии

Top