Юридическият факултет на ПУ празнува четвърт век - DC news

Юридическият факултет на ПУ празнува четвърт век

Юридическият факултет на Пловдивския университет празнува юбилея си с конференцията „Правото – традиции и перспективи”

С химна на Република България и студентския химн – Gaudeamus Igitur, днес бе открита Научната конференция „Правото – традиции и перспективи”, организирана от Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ на 19 и 20 септември.

„Този четвърт век е достатъчно значим период, за да може един факултет да докаже правото си на съществуване при наличие на сериозна конкуренция или да отпадне от образователната система на страната. Нашият факултет устоя на проверката на времето и това се потвърждава от интереса на младите хора към него, а той е безспорен атестат за качеството на получавано образование.“

Това заяви деканът на Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ – проф. д-р Венцислав Стоянов откри научната конференция в Заседателната зала на Общински съвет – Пловдив. На 20 септември програмата на конференцията продължава в Ректората на ПУ „Паисий Хилендарски“.

От първият дипломирал се випуск през 1996 г. до сега в ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“ са се дипломирали 3365 юристи. В момента във факултета се обучават 1021 студенти в редовна и задочна форма на обучение. Учебният процес се осъществява от 61 преподаватели.

Голяма част от възпитаниците на ЮФ са намерили своята реализация в съдебната система, като 63-има от тях са апелативни, окръжни и районни съдии и прокурори.

Председателят на Общински съвет – Пловдив – Савина Петкова, като домакин на конференцията приветства гостите и участниците в нея.

След тържественото откриване бяха представени юбилейни научни доклади от доайените и основателите на факултета, международните гости от Швейцария, Италия, Франция, Хърватия, Сърбия, Македония. На 20 септември, сряда, конференцията ще се „премести“ в аудиториите и залите на ПУ „Паисий Хилендарски”, където паралелно на четири места ще се провеждат научни симпозиуми в четири панела.

Подобни статии

Top