Виртуална инфраструктура в съда в Пловдив

Районен съд – Пловдив е първият в страната с изградена виртуална инфрактруктура

Председателят на Районен съд – Пловдив Иван Калибацев направи презентация на окончателно завършената виртуална инфраструктура в съда. На демонстрацията  присъстваха  членовете на Висшия съдебен съвет Вероника Имова, Севдалин Мавров, Даниела Марчева, както и магистрати и служители от Апелативен съд – Пловдив, Окръжен съд – Пловдив и Перник,  както и от  Районен съд – Пловдив и Асеновград.

Виртуализацията  позволява максимално използване на човешките ресурси, заменя старите структури с нови, спестява пари и енергия. Този положителен резултат идва от няколко посоки – от една страна, се намалява консумацията на енергия заради по-малкия брой  машини, а от друга, се намалява необходимото оборудване за поддръжка на сървърите. Това означава и редуцирани разходи. Пестенето на ток обаче не е единственият мотив за виртуализация, важно е пестенето на ресурси от всякакъв вид – сървъри, софтуер, охлаждане, налични специалисти, пространство, лицензи – стана ясно по време на презентацията.

„Не става дума само за икономии, но и за огромно удобство. Стойността е значително по-малка, а управлението – значително по-лесно, защото системните администратори от работното си място ще могат да отстраняват възникнали проблеми, като освен това тази виртуална среда може и да се надгражда“, разясни Иван Калибацев.  Той добави, че когато става дума за електронно правосъдие, Пловдивският районен съд е вече готов за него.

Районен съд – Пловдив е първият в страната, в който е изградена виртуална среда. Очакванията са направената инвестиция да има краткосрочна възвращаемост и икономиите, които ще се реализират, да позволят проектът да се изпълни в цялост.

Подобни статии

Top