Втори случай на коронавирус в Кричим, отмениха таксите за ползване на общински терени

Контактните лица на заразения са поставени под карантина

Втори случай на коронавирус е открит в Кричим, съобщиха днес от общината в града. Става дума за 68-годишен мъж кв. „Крайречен“. Той е приет в пловдивска болница в събота – 18.04.2020 г., с диагноза двустранна пневмония на белите дробове. Лицата, с които е бил в контакт, са поставени под домашна карантина и ще се проследява състоянието им.

„За пореден път призовавам всички наши съграждани, да спазваме стриктно въведените противоепидемични мерки, като по този начин предпазим себе си, близките ни и всички наши съграждани“, заяви кметът на Кричим Атанас Калчев.

От общината съобщиха още, че по предложение на градоначалника, Общински съвет – Кричим е взел решение, с което за времето на извънредното положение, няма да се начисляват и заплащат месечни такси за ползване на терени – общинска собственост, за разполагане на преместваеми съоръжения за търговска дейност, за периода от въвеждането на забраната за осъществяване на съответните дейности до отмяна на забраната, на наематели/ползватели на територията на Община Кричим, които са ограничили или преустановили дейността си, вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредното положение.

При наематели/ползватели, които вече са заплатили месечни такси за срока на забраната, тези такси ще бъдат прихванати от следващи дължими такси за времето, след отмяна на извънредното положение, като възлага на кмета на община Кричим да организира изпълнението на настоящото решение.

Облекчиха режима за продажба на земеделска продукция

Със своя заповед от днес кметът разреши на регистрираните земеделски производители, които живеят в община Кричим, от 21.04.2020 г. до изричната отмяна на настоящата заповедта, да продават произведените от тях плодове и зеленчуци или посадъчен материал на тротоара пред домовете си, без да плащат тротоарно право. За целта те могат да поставят маси или рафтове, но без да пречат на пешеходците, които преминават по тротоарите. При проверка, земеделците могат да представят само лична карта или удостоверение за настоящ адрес и документ за регистрация като земеделски производител.

Кметът Калчев забрани на нерегистрираните земеделски производители да продават своя продукция по този начин, с изключение на хората, на които това е разрешено отпреди.

Подобни статии

Top