За 3 месеца: Почти 20 млн. изплатени на служителите от първа линия

Като подкрепа на работещи в системата на здравеопазването в условия на заплаха за общественото здраве от COVID-19

Близо 20 млн. лева са получили работещите на първа линия по проект „Подкрепа на работещи в системата на здравеопазването в условия на заплаха за общественото здраве от COVID-19“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съобщават от здравното министерство.

Общо 19 532 822,99 лв. са изплатени на служители в болниците, регионалните здравни инспекции, центровете за спешна помощ, Националния център по заразни и паразитни болести и медико-диагностични лаборатории от месец март до този момент.

За месец март – 5 302 860,67 лева

на 37 лечебни заведения, за 1 718 бр. служители – 2 556 196, 17 лв.; на РЗИ, за 651  служители – 961 833,82 лв.; на ЦСМП, за 1 181 служители – 1 738 076,18 лв.; на Националния център по заразни и паразитни болести, за 28 служители – 41 595,38 лв. и на една медико-диагностична лаборатория, за четирима служители – 5 159,12 лева.

За месец април – 8 509 772,53 лева

на 64 лечебни заведения, за 3 748 служители – 5 592 564,12 лв.; на ЦСМП, за 1 943 служители – 2 814 055,07 лв.; на Националния център по заразни и паразитни болести – 37 070 лв. за 26 бр. служители; на 3  медико-диагностични лаборатории, за 42 служители – 63 149,20 лева.

През месец април не са изплатени възнаграждения в регионалните здравни инспекции, тъй като работещите в РЗИ са държавни служители и по закон допълнителни възнаграждения могат да се получават само за тримесечие – в определени месеци, а именно за първо тримесечие на годината през месец април, за второто през юли и т.н. Това означава, че допълнителните възнаграждения в РЗИ за април, май и юни се начисляват текущо и ще бъдат изплатени през юли.

За месец май – 5 720 189,79 лева

на 73 лечебни заведения – 5 706 399,70 лв. за 4 090 бр. служители; на две медико-диагностични лаборатории, за 10  служители – 13 790,09 лева.

След получаване на информацията за реално извършената дейност от ЦСМП и НЦЗПБ за месец май ще бъдат възстановени направените разходи за изплащане на допълнителни възнаграждения в структурите.

През април и май като допустима целева група по проекта бяха включени и назначените по трудов договор към общините здравни медиатори. По тази линия са сключени договори със 108 общини. След отчитане на извършената от медиаторите дейност, на общините ще бъдат възстановени направените разходи – в размер на брутно 610 лв. на месец за възнаграждение на медиатор.

Министерството на здравеопазването информира, че в случай на подаден сигнал от служител за неполучено допълнително възнаграждение по проекта, се извършва незабавна проверка.

Подобни статии

Top